کمک به افراد دارای نیازهای خاص

بیش از 35 سال است که نام ATO FORM با ارائه مشاوره حرفه ای / رقابتی و دانش و تجربه عالی خود به عنوان متخصص توانبخشی و کمکهای ارتوپدی به ویژه در زمینه توانبخشی کودکان شناخته شده است.

کیفیت بالا با قیمت های جالب فقط با برنامه ما و برنامه ریزی و تحقق مدل های سفارشی جهت پاسخگویی به نیازهای فردی افراد نیاز به مراقبت و کمک همراه است.

کلیه محصولات ما برای اطمینان از ایجاد انتخاب دقیق مواد با بالاترین کیفیت و روشهای پیشرفته ساخته شده و یک مرحله تجدید نظر دائمی را طی می کنند. ما در تلاش هستیم تا تمام انتظارات مندرج در ATO FORM را برآورده کنیم.

– ATO FORMبرای یک زندگی با کیفیت و خودمختار.

Events / News

Kopfschutz New models in our headprotection serie Starlight Bunt 3D vita-lift210 New in our product range 210 Turnaid TurnAid / ProWend Seitengitter in Arbeitsstellung New TurnAid gentle patient turning system for care beds Tilty New in our product range
RehaKind Founding member

عضو بنیانگذار

گروه پشتیبانی بین المللی برای کودکان و نوجوانان – rehaKIND e.V. – خود را وقف نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان معلول می کند.

بیش از 35 سال است که نام ATO FORM با ارائه مشاوره حرفه ای / رقابتی و دانش و تجربه عالی خود به عنوان متخصص توانبخشی و کمکهای ارتوپدی به ویژه در زمینه توانبخشی کودکان شناخته شده است.

کیفیت بالا با قیمت های جالب فقط با برنامه ما و برنامه ریزی و تحقق مدل های سفارشی جهت پاسخگویی به نیازهای فردی افراد نیاز به مراقبت و کمک همراه است.

کلیه محصولات ما برای اطمینان از ایجاد انتخاب دقیق مواد با بالاترین کیفیت و روشهای پیشرفته ساخته شده و یک مرحله تجدید نظر دائمی را طی می کنند. ما در تلاش هستیم تا تمام انتظارات مندرج در ATO FORM را برآورده کنیم.

– ATO FORMبرای یک زندگی با کیفیت و خودمختار.

Events / News

Kopfschutz New models in our headprotection serie Starlight Bunt 3D vita-lift210 New in our product range 210 Turnaid TurnAid / ProWend Seitengitter in Arbeitsstellung New TurnAid gentle patient turning system for care beds Tilty New in our product range
RehaKind Founding member

عضو بنیانگذار

گروه پشتیبانی بین المللی برای کودکان و نوجوانان – rehaKIND e.V. – خود را وقف نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان معلول می کند.

محافظت از بدن

کمک های نشستن

Stehhilfen

کمک های ایستادن

Gehhilfen

کمک های راه رفتن

بالابرها

مراقبتهای ویژه و لوازم جانبی

Price lists and order forms

Contact

Price lists and order forms

Contact

Price lists and order forms

Contact